Následující členská schůze

Výbor Tramvajklubu vás zve na schůzi, která se koná v úterý 6. února 2018 v 17 hod na tradičním místě ve velké učebně autoškoly ve vozovně DPMB v Pisárkách. Jedná se o schůzi výroční ve smyslu stanov Tramvajklubu Brno. Na programu budou především volby výboru a probírány budou i další povinné záležitosti, mj. zprávy o činnosti spolku. Dále bude následovat třetí pokračování pořadu o městské dopravě v Severní Koreji, které připraví kol. Martin Černý.

V pátek 16. února 2018 proběhne tradiční společenské setkání tzv. „Mecheche“. Bližší podrobnosti budou sděleny na únorové členské schůzi, případně je na požádání poskytne výbor spolku.

Upozorňujeme, že květnová členská schůze se bude z důvodu státních svátků konat v úterý 15. května 2018.

Aktuality z MHD v Brně

rok 2017 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad
rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2014 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2013 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2012 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2011 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2008 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2007 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2006 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2005 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2004 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2003 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2002 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září řijen listopad prosinec
rok 2001 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2000 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec

Archiv starých čísel časopisu Informace MHD najdete zde.

Další zajímavé dokumenty

Speciální vydání časopisu Informace MHD ke 40. výročí existence Tramvajklubu Brno se spoustou fotek dokumentujících historii našeho spolku si můžete stáhnout zde.

Příloha časopisu Informace MHD z roku 2001 mapující dopravní obslužnost v MČ Židenice. Publikace nese název „Do Židenic nejen tramvají“. Ke stažení je k dispozici zde.

Fotogalerie